Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Ara
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Günlük İngilizce
İngilizce Gramer
İngilizce Şarkılar
Kurumsal İngilizce

Write İkinci ve Üçüncü Hali

İngilizcede oldukça önemli bir kelime olan “write”, Türkçede “yazmak” anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi konuşurken veya yazarken çok kullanırız. Bu kelimenin farklı cümlelerde ve farklı zamanlardan bahsederken nasıl doğru şekilde kullanılacağını öğrenmek de önemlidir.

Write 2. ve 3. Hali Nedir?

İngilizcede çok önemli bir kelime olan “write”, Türkçede “yazmak” anlamına gelir. Bu kelimeyi hem konuşma hem de yazı dilinde sıklıkla kullanırız. Bu kelimenin farklı cümlelerde ve farklı dönemlerden bahsederken doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenmek de önemlidir. “Write” fiilinin ikinci hali “wrote” olarak çekimlenirken, üçüncü hali “written” olarak çekimlenir.

Write Fiili İkinci Hali

Düzensiz fiiller arasında yer alan “write” fiilinin ikinci hali “wrote” olarak çekimlenir ve geçmiş zamanda cümlelerinde kullanılır. Zaten olmuş bir şeyden bahsederken “write” yerine “wrote” kelimesini kullanırız. Yani “I wrote a story” diyorsak, bu hikayeyi geçmişte yazdığınız anlamına gelmektedir.

Write İkinci Hali ile Kullanımı

“Write” fiilinin ikinci hali “wrote”dur. “Wrote”, fiilin geçmiş zamandaki hali olarak kullanılır. “Wrote” fiilinin kullanım alanlarını ve örnek cümlelerini inceleyerek pratik yapabilirsiniz:
1. Geçmişte Yazma Eylemi: “Wrote”, geçmişte gerçekleşen bir yazma eylemini ifade etmek için kullanılır.
Örnek: Yesterday, I wrote a letter to my friend. (Dün arkadaşıma bir mektup yazdım.)
2. Geçmişteki Olayları Anlatmak: “Wrote”, bir hikaye, günlük veya anı yazarken geçmişteki olayları ifade etmek için kullanılabilir.
Örnek: She wrote about her travels in her journal. (Seyahatleri hakkında günlüğüne yazdı.)
3. Geçmişte Yazılmış Belge veya Metinler: “Wrote”, geçmişte yazılmış kitaplar, makaleler veya mektuplar gibi belgeleri ifade etmek için kullanılır.
Örnek: Shakespeare wrote many famous plays. (Shakespeare birçok ünlü oyun yazdı.)
4. Sınav Sorularında: “Wrote”, sınav sorularında veya kompozisyonlarda geçmişteki eylemleri ifade etmek için kullanılabilir.
Örnek: In the exam, students wrote essays about their favorite hobbies. (Sınavda öğrenciler en sevdikleri hobileri hakkında deneme yazdılar.)

Write İkinci Hali ile Örnek Cümleler

Aşağıda sizler için hazırladığımız örnekleri inceleyerek konuyu daha iyi anlayabilirsiniz:
1. She wrote a beautiful poem last night. (Dün gece güzel bir şiir yazdı.)
2. The author wrote several bestselling novels during her career. (Yazar kariyeri boyunca birkaç çok satan roman yazdı.)
3. He wrote a heartfelt letter to his parents on their anniversary. (Yıldönümlerinde ebeveynlerine içten bir mektup yazdı.)
4. The students wrote essays about their summer vacations. (Öğrenciler yaz tatilleri hakkında denemeler yazdılar.)
5. The journalist wrote an article about the latest developments in technology. (Gazeteci, teknolojideki son gelişmeler hakkında bir makale yazdı.)
6. They wrote a script for their school play. (Okul oyunları için bir senaryo yazdılar.)
7. Mary wrote a diary entry every evening before bed. (Mary her akşam yatmadan önce bir günlük girişi yazdı.)
8. My grandfather wrote a memoir about his experiences during the war. (Büyükbabam savaş sırasındaki deneyimleri hakkında bir anı yazdı.)
9. The teacher wrote notes on the board for the students to copy. (Öğretmen, öğrencilerin kopyalaması için tahtaya notlar yazdı.)
10. The company wrote a new policy to address workplace safety concerns. (Şirket, işyeri güvenliği endişelerini ele almak için yeni bir politika yazdı.)

Write Fiili Üçüncü Hali

Düzensiz fiiller arasında yer alan “write” fiilinin üçüncü hali “written” olarak çekimlenir ve perfect tense cümlelerinde kullanılır. Geçmişte başka bir şeyden önce olmuş bir şeyden bahsederken ya da geçmişte başlayıp şu anda devam eden bir şeyden bahsederken “write” yerine “written” kelimesini kullanırız.

Write Üçüncü Hali ile Kullanımı

Eğer kullandığınız zaman present perfect tense ise “written” fiilini kullanırken have veya has kullanılır. Eğer özneleriniz “I, you, we, they” ise yardımcı fiil olarak “have”, eğer özneleriniz “he, she, it” ise yardımcı fiil olarak “has” kullanılır.
Eğer cümlede kullanacağınız zaman past perfect ise kişi fark etmeksizin kullanılacak yardımcı fiil “had” fiilidir. Aşağıda sizler için “written” fiilinin kullanım alanlarını inceledik:
1. Yazılmış Olarak İfade Edilen Metinler: “Written” fiili, geçmişte yazılmış olan metinleri veya eserleri ifade etmek için kullanılır.
The written agreement was signed by both parties. (Yazılı anlaşma her iki tarafça imzalandı.)
Have you read the written report yet? (Yazılı raporu henüz okudun mu?)
2. Yazılı Belirli Bir Konuda Bilgi Veren Materyaller: “Written” kelimesi, yazılı olarak sunulan belirli bir konuda bilgi veren materyalleri ifade etmek için de kullanılabilir.
She is the author of several written works on psychology. (Psikoloji üzerine birkaç yazılı eserin yazarıdır.)
The written instructions were clear and easy to follow. (Yazılı talimatlar açık ve takip etmesi kolaydı.)

3. Resmi ve Hukuki Belgeler: Hukuk veya resmi belgelerde, “written” kelimesi belgenin yazılı olduğunu vurgulamak için kullanılabilir.
The written testimony was submitted as evidence in court. (Yazılı ifade, mahkemede delil olarak sunuldu.)
All written agreements must be signed by both parties. (Tüm yazılı anlaşmalar her iki tarafça imzalanmalıdır.)
4. Yazılı Olarak Kaydedilen Düşünceler veya Duygular: “Written” kelimesi, birinin düşüncelerini veya duygularını yazılı olarak ifade ettiğini belirtmek için de kullanılabilir.
She left a written note explaining her decision. (Kararını açıklayan bir yazılı not bıraktı.)
His written words touched the hearts of many people. (Yazılı sözleri birçok insanın kalbini dokundurdu.)

Write Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

Aşağıda sizler için “written” fiiliyle örnek cümleler ve Türkçe çevirilerini derledik:
1. The report was written by the research team.n(Rapor araştırma ekibi tarafından yazılmıştı.)
2. Have you read the written instructions carefully? (Yazılı talimatları dikkatlice okudun mu?)
3. The letter was written in English and translated into several languages. (Mektup İngilizce olarak yazılmış ve birkaç dile çevrilmişti.)
4. His written words had a profound impact on me. (Yazılı sözleri üzerimde derin bir etki yaptı.)
5. The contract was written in accordance with the laws of the country.) (Sözleşme, ülkenin yasalarına uygun olarak yazılmıştı.)
6. The poem was beautifully written with vivid imagery. (Şiir canlı imgelerle güzel bir şekilde yazılmıştı.)
7. The guidelines were clearly written for easy understanding. (Kurallar, kolay anlaşılması için açık bir şekilde yazılmıştı.)
8. The book was written by a famous author. (Kitap ünlü bir yazar tarafından yazılmıştı.)
9. The warning signs were written in bold letters. (Uyarı işaretleri kalın harflerle yazılmıştı.)
10. The message was written on a piece of paper. (Mesaj bir kağıt parçasına yazılmıştı.)

Write İkinci ve Üçüncü Hali ile İlgili Sık Sorulan Sorular

Write İkinci Hali Nedir?

Write fiilinin ikinci hali “wrote” şeklinde çekimlenir.

Write Üçüncü Hali Nedir?

“Write” fiilinin üçüncü hali “written” olarak çekimlenir.

Write İkinci Hali Hangi Zamanda Kullanılır?

“Write” ikinci hali geçmiş zamanda kullanılır.

Write Üçüncü Hali Hangi Zamanda Kullanılır?

“Write” üçüncü hali past perfect tense ile birlikte kullanılır.

İngilizce Write İkinci ve Üçüncü Hali ile ilgili öğrendiklerinizi pratiğe dökmek ister misiniz? Dilerseniz EnglishCentral’da bulunan 20.000’den fazla interaktif video derslerini inceleyebilir, kelime dağarcığınızı geliştirip telaffuz pratiği yapabilirsiniz. Dilerseniz öğrendiklerinizi canlı ve birebir İngilizce özel ders sırasında kişisel İngilizce öğretmeniniz ile tekrar edebilirsiniz. Hemen EnglishCentral’a kayıt olup İngilizce öğrenmeye başlamaya ne dersiniz?

Go İkinci ve Üçüncü Hali
Get İkinci ve Üçüncü Hali