Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày

Động Từ Khuyết Thiếu Và Cách Sử Dụng

Động từ khuyết thiếu và cách sử dụng

Động từ khuyết thiếu (modal verbs) là những động từ có chức năng bổ nghĩa cho động từ chính, dùng để diễn tả khả năng, dự định, sự cấm đoán, cần thiết,… Động từ khuyết thiếu phổ biến bao gồm: can, could, may, might, must, have to, need, should, ought to,…

Các động từ khuyết thiếu May, might, can, could, ought to

a, May và might đều diễn tả khả năng xảy ra của một sự việc, nhưng may thường được dùng để diễn tả khả năng xảy ra cao hơn, trong khi might thường được dùng để diễn tả khả năng xảy ra thấp hơn.
May
May I go to the bathroom? (Tôi có thể đi vệ sinh không?)
You may borrow my book. (Bạn có thể mượn sách của tôi.)

Might
The weather might be cold tomorrow. (Trời có thể lạnh ngày mai.)
You might be right. (Bạn có thể đúng.)

b, Can và could cũng đều diễn tả khả năng xảy ra của một sự việc, nhưng can thường được dùng để diễn tả khả năng xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, trong khi could thường được dùng để diễn tả khả năng xảy ra trong quá khứ hoặc khả năng ai đó có thể làm gì nếu có điều kiện.
Can
I can speak English. (Tôi có thể nói tiếng Anh.)
The car can go over 100 miles per hour. (Chiếc xe có thể chạy hơn 100 dặm một giờ.)

Could
You could go to the movies tonight if you wanted to. (Bạn có thể đi xem phim tối nay nếu bạn muốn.)
The car could go over 100 miles per hour if it was in good condition. (Chiếc xe có thể chạy hơn 100 dặm một giờ nếu nó ở trong tình trạng tốt.)

c, Ought to diễn tả lời khuyên, lời khuyên nhủ, lời khuyên nên làm gì.
Ought to thường được dùng trong các câu khẳng định và câu phủ định.
Ought to
You ought to study hard. (Bạn nên học hành chăm chỉ)
You ought not to smoke. (Bạn không nên hút thuốc.)

Các động từ khuyết thiếu will, would, shall, should

a, Will và would đều diễn tả dự định, lời đề nghị, lời yêu cầu, lời hứa, lời cam kết,… nhưng will thường được dùng để diễn tả dự định, lời đề nghị, lời yêu cầu, lời hứa, lời cam kết trong tương lai, trong khi would thường được dùng để diễn tả dự định, lời đề nghị, lời yêu cầu, lời hứa, lời cam kết trong quá khứ hoặc trong trường hợp giả định.
Will
I will go to the movies tonight. (Tôi sẽ đi xem phim tối nay.)
Will you help me with this? (Bạn có giúp tôi với việc này không?)
I will make sure that everything is ready. (Tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng.)

Would
I would like to go to the movies tonight. (Tôi muốn đi xem phim tối nay.)
Would you like to go to dinner with me? (Bạn có muốn đi ăn tối với tôi không?)
I would have helped you if I had known. (Tôi sẽ giúp bạn nếu tôi biết.)

b, Shall và should đều diễn tả lời khuyên, lời khuyên nhủ, lời khuyên nên làm gì, nhưng shall thường được dùng trong văn viết hoặc văn nói trang trọng, trong khi should thường được dùng trong văn nói.
Shall
What shall we do tonight? (Tối nay chúng ta sẽ làm gì?)
I shall be there on time. (Tôi sẽ đến đúng giờ.)

Should
You should study hard. (Bạn nên học chăm.)
You should not smoke. (Bạn không nên hút thuốc.)

Động từ khuyết thiếu must

Động từ khuyết thiếu must có nghĩa là “phải”. Động từ must được sử dụng để diễn tả sự cần thiết, bắt buộc phải làm gì.
You must study hard if you want to get good grades. (Bạn phải học chăm nếu bạn muốn đạt điểm cao.)
I must go home now. (Tôi phải về nhà ngay bây giờ.)

Câu hỏi thường gặp về chủ đề động từ khuyết thiếu và cách sử dụng

Câu 1: Cần lưu ý điều gì khi sử dụng động từ khuyết thiếu?
– Động từ khuyết thiếu không chia theo thì và ngôi, chỉ xuất hiện ở dạng nguyên thể.
– Động từ khuyết thiếu luôn đứng trước động từ chính.

Câu 2: Phân biệt should và ought to?
– Should và ought to đều có nghĩa là “nên”, nhưng có những sắc thái khác nhau.
– Should được dùng phổ biến hơn ought to.
– Ought to thường được dùng để diễn tả lời khuyên, lời khuyên nhủ, lời khuyên nên làm gì, nhưng mang tính chất mạnh mẽ hơn should.

Câu 3: Phân biệt must và have to?
– Must và have to đều có nghĩa là “phải”, nhưng có những sắc thái khác nhau.
– Must thường được dùng để diễn tả sự cần thiết, bắt buộc phải làm gì, thường mang tính chất cá nhân.
– Have to thường được dùng để diễn tả sự cần thiết, bắt buộc phải làm gì, thường mang tính chất khách quan.

Hy vọng thông qua bài viết này bạn đã có thể có thêm cho mình kiến thức về động từ khuyết thiếu và cách sử dụng

Nếu bạn muốn áp dụng động từ khuyết thiếu và cách sử dụng, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Từ Đồng Nghĩa Trong Tiếng Anh
Cụm Động Từ Trong Tiếng Anh Và Ý Nghĩa