Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Uncategorized
Popüler Günlük İngilizce

Sorry. No data so far.

Popüler İngilizce Gramer

Sorry. No data so far.

Popüler İngilizce Şarkılar

Sorry. No data so far.

Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Uncategorized

Lời Chúc Sinh Nhật

Lời chúc sinh nhật

Chuẩn bị một lời chúc ý nghĩa khi tham gia bữa tiệc sinh nhật là điều mà chúng ta cần phải làm và một lời chúc sinh nhật bằng tiếng Anh sẽ tạo ấn tượng và sự mới mẻ cho bữa tiệc.

Mẫu lời chúc sinh nhật ngắn

1. Happy birthday!
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật!

2. Wishing you a birthday filled with love, laughter, and happiness.
Nghĩa: Chúc bạn một ngày sinh nhật tràn ngập tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc.

3. May your day be filled with joy and good cheer.
Nghĩa: Chúc bạn một ngày tràn ngập niềm vui và sự phấn khởi.

4. I hope you have a wonderful day and that the year ahead is full of joy and success.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày tuyệt vời và năm mới sẽ tràn ngập niềm vui và thành công.

5. Wishing you a very happy birthday! May all your dreams come true.
Nghĩa: Chúc bạn một ngày sinh nhật rất vui vẻ! Cầu mong tất cả ước mơ của bạn thành hiện thực.

6. I hope you have a day that is as special as you are.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày đặc biệt như chính bạn.

7. Happy birthday to my best friend! I hope you have a day filled with fun and laughter.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật người bạn thân nhất của tôi! Tôi hy vọng bạn có một ngày tràn ngập niềm vui và tiếng cười.

8. To my dear [name], I wish you all the best on your special day. May your year be filled with love, laughter, and happiness.
Nghĩa: Gửi đến [tên], tôi chúc bạn tất cả những điều tốt đẹp nhất trong ngày đặc biệt của bạn. Cầu mong năm của bạn tràn ngập tình yêu, tiếng cười và hạnh phúc.

9. I am so lucky to have you in my life. You are a true friend and I cherish our friendship. Happy birthday!
Nghĩa: Tôi thật may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Bạn là một người bạn thực sự và tôi trân trọng tình bạn của chúng ta. Chúc mừng sinh nhật!

10. Happy birthday to my amazing partner in crime! I can’t imagine my life without you. Thank you for always being there for me.

Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật người bạn đồng hành tuyệt vời của tôi! Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống của mình nếu không có bạn. Cảm ơn bạn đã luôn ở bên tôi.

11. Wishing you a birthday that is as bright and cheerful as you are.
Nghĩa: Chúc bạn một ngày sinh nhật tươi sáng và vui vẻ như chính bạn.

12. You are an amazing person, and I am so grateful to have you in my life. Happy birthday!
Nghĩa: Bạn là một người tuyệt vời, và tôi rất biết ơn khi có bạn trong cuộc đời mình. Chúc mừng sinh nhật!

13. I hope you have a day that is filled with joy, love, and laughter.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày tràn ngập niềm vui, tình yêu và tiếng cười.

14. May your birthday be filled with all the things you love most in life.
Nghĩa: Chúc ngày sinh nhật của bạn tràn ngập tất cả những điều bạn yêu thích nhất trong cuộc sống.

15. I hope you have a birthday that is as special as you are.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày sinh nhật đặc biệt như chính bạn.

16. You are a true inspiration to me, and I am so grateful to have you in my life. Happy birthday!
Nghĩa: Bạn là một nguồn cảm hứng thực sự đối với tôi, và tôi rất biết ơn khi có bạn trong cuộc đời mình. Chúc mừng sinh nhật!

17. I hope you have a day that is filled with all the happiness you deserve.

Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày tràn ngập tất cả hạnh phúc mà bạn xứng đáng.

18. I hope you have a birthday that is filled with all the love you deserve.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày sinh nhật tràn ngập tất cả tình yêu mà bạn xứng đáng.

19. I hope you have a birthday that is filled with all the success you deserve.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một sinh nhật tràn ngập tất cả những thành công mà bạn xứng đáng có được.

20. May your birthday be filled with all the good things in life.
Nghĩa: Chúc ngày sinh nhật của bạn tràn ngập tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

21. I hope you have a birthday that is as amazing as you are.

Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày sinh nhật tuyệt vời như chính bạn.

22. Happy birthday to my [relationship]! I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

23. I am so lucky to have you in my life. You make me a better person. Happy birthday!
Nghĩa: Tôi thật may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Bạn khiến tôi trở thành một người tốt hơn. Chúc mừng sinh nhật!

24. You are an inspiration to me. You always know how to make me smile. Happy birthday!

Nghĩa: Bạn là một nguồn cảm hứng đối với tôi. Bạn luôn biết cách khiến tôi mỉm cười. Chúc mừng sinh nhật!

25. I hope you have a day that is filled with all the things that make you happy.
Nghĩa: Tôi hy vọng bạn có một ngày tràn ngập tất cả những điều khiến bạn hạnh phúc

Mẫu lời chúc sinh nhật dành cho gia đình

1. Happy birthday to my amazing mother! I am so grateful to have you in my life. You are my best friend, my role model, and the most important person in the world to me. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật mẹ tuyệt vời của con! Con rất biết ơn khi có mẹ trong cuộc đời con. Mẹ là người bạn thân nhất của con, là hình mẫu của con và là người quan trọng nhất trong thế giới của con. Con yêu mẹ hơn những gì lời nói có thể nói.

2. Happy birthday to my wonderful father! You are the strongest, most hardworking, and most loving man I know. I am so proud to be your son/daughter. I love you more than anything in the world.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật bố tuyệt vời của con! Bố là người đàn ông mạnh mẽ nhất, chăm chỉ nhất và yêu thương nhất mà con biết. Con rất tự hào được là con trai/con gái của bố. Con yêu bố hơn bất cứ thứ gì trên thế giới.

3. Happy birthday to my dear [sibling’s name]! You are the best sibling anyone could ask for. You are always there for me, no matter what. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tên anh/chị/em] thân mến! Bạn là người anh/chị/em tuyệt vời nhất mà ai cũng có thể cầu mong. Bạn luôn ở bên tôi, dù có chuyện gì xảy ra. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

4. Happy birthday to my dear [grandparent’s name]! You are the wisest, kindest, and most loving grandparent anyone could ask for. I am so grateful to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tên ông/bà] thân mến! Ông/bà là người ông/bà khôn ngoan nhất, tốt bụng nhất và yêu thương nhất mà ai cũng có thể cầu mong. Tôi rất biết ơn khi có ông/bà trong cuộc đời mình. Tôi yêu ông/bà hơn những gì lời nói có thể nói.

5. Happy birthday to my [relationship]! You are the most amazing person I know. You make me laugh, you make me think, and you make me feel loved. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bạn làm tôi cười, bạn làm tôi suy nghĩ và bạn khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

6. Happy birthday to my [name]! You are my best friend, my lover, and the person I want to spend the rest of my life with. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tên] của tôi! Bạn là người bạn thân nhất của tôi, người yêu của tôi và người mà tôi muốn dành phần đời còn lại của mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

7. Happy birthday to my [relationship]! You are the most supportive, loving, and understanding person I know. I am so grateful to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người hỗ trợ, yêu thương và thấu hiểu nhất mà tôi biết. Tôi rất biết ơn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

8. Happy birthday to my [relationship]! You are the most inspiring person I know. You always know how to make me feel better. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người truyền cảm hứng nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

9. Happy birthday to my [relationship]! You are the most amazing person I know. You always know how to make me laugh. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cười. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

10. Happy birthday to my [relationship]! You are the most beautiful person I know. You always know how to make me feel special. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người đẹp nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

11. Happy birthday to my [relationship]! You are the most intelligent person I know. You always know how to make me think. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi suy nghĩ. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

12. Happy birthday to my [relationship]! You are the most talented person I know. You always know how to make me smile. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tài năng nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi mỉm cười. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

13. Happy birthday to my [relationship]! You are the most caring person I know. You always know how to make me feel loved. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người quan tâm nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

14. Happy birthday to my [relationship]! You are the most supportive person I know. You always know how to make me feel like I can do anything. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người ủng hộ nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy như tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

15. Happy birthday to my [relationship]! You are the most understanding person I know. You always know how to make me feel heard. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người thấu hiểu nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được lắng nghe. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

16. Happy birthday to my [relationship]! You are the most amazing person I know. You always know how to make me feel special. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

17. Happy birthday to my [relationship]! You are the most beautiful person I know. You always know how to make me feel loved. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người đẹp nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được yêu thương. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

18. Happy birthday to my [relationship]! You are the most intelligent person I know. You always know how to make me think. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người thông minh nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi suy nghĩ. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

19. Happy birthday to my [relationship]! You are the most talented person I know. You always know how to make me smile. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tài năng nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi mỉm cười. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

20. Happy birthday to my [relationship]! You are the most amazing person I know. You always know how to make me feel happy. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.

Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

21. Happy birthday to my [relationship]! You are the most kind person I know. You always know how to make me feel like I belong. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tốt bụng nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy như tôi thuộc về nơi này. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

22. Happy birthday to my [relationship]! You are the most funny person I know. You always know how to make me laugh. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người hài hước nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cười. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

23. Happy birthday to my [relationship]! You are the most supportive person I know. You always know how to make me feel like I can do anything. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người ủng hộ nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy như tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

24. Happy birthday to my [relationship]! You are the most understanding person I know. You always know how to make me feel heard. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.
Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người thấu hiểu nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy được lắng nghe. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

25. Happy birthday to my [relationship]! You are the most amazing person I know. You always know how to make me feel special. I am so lucky to have you in my life. I love you more than words can say.

Nghĩa: Chúc mừng sinh nhật [tình trạng mối quan hệ] của tôi! Bạn là người tuyệt vời nhất mà tôi biết. Bạn luôn biết cách khiến tôi cảm thấy đặc biệt. Tôi rất may mắn khi có bạn trong cuộc đời mình. Tôi yêu bạn hơn những gì lời nói có thể nói.

Câu hỏi thường gặp về lời chúc sinh nhật

Câu 1: Gợi ý viết lời chúc sinh nhật?
– Ghi nhớ những kỷ niệm đẹp giữa bạn và người được chúc. Bạn có thể nhắc đến một kỷ niệm vui vẻ, đáng nhớ giữa hai người để làm cho lời chúc thêm ý nghĩa.
– Thể hiện tình cảm của bạn dành cho người được chúc. Bạn có thể nói rằng bạn yêu quý, trân trọng người đó như thế nào.
– Chúc người được chúc những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Bạn có thể chúc người đó luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công,…

Câu 2: Lưu ý về việc viết lời chúc sinh nhật?
– Hãy viết lời chúc từ trái tim. Lời chúc chân thành sẽ khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn.
– Hãy viết lời chúc phù hợp với mối quan hệ của bạn với người được chúc. Ví dụ, bạn có thể sử dụng những lời chúc thân mật hơn với người thân trong gia đình, và những lời chúc trang trọng hơn với ông bà, cha mẹ.

Câu 3: Làm thế nào để lời chúc sinh nhật cho gia đình trở nên đặc biệt?
– Tính cá nhân hóa: Hãy nhắc đến những đặc điểm riêng của người được chúc, chẳng hạn như sở thích, tính cách, hoặc những thành tựu mà họ đã đạt được. Điều này sẽ khiến lời chúc của bạn trở nên chân thành và ý nghĩa hơn.
– Sự sáng tạo: Hãy thử sử dụng những câu thơ, bài hát, hoặc những câu chuyện ngắn để gửi lời chúc của mình. Điều này sẽ khiến lời chúc của bạn trở nên ấn tượng và đáng nhớ hơn.
– Những món quà nhỏ: Một món quà nhỏ, chẳng hạn như một tấm thiệp, một bó hoa, hoặc một món ăn yêu thích, sẽ khiến lời chúc của bạn trở nên trọn vẹn hơn.

Ngoài những lời chúc sinh nhật trên, bạn cũng có thể sáng tạo thêm những lời chúc theo ý nghĩa của riêng mình. Lời chúc sinh nhật chân thành, xuất phát từ trái tim sẽ khiến người nhận cảm thấy hạnh phúc và ấm áp hơn.

Nếu bạn muốn áp dụng lời chúc sinh nhật vào thực tế, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Những Câu Nói Tiếng Anh Xoắn Lưỡi
Trích Dẫn Tiếng Anh Về Tình Bạn