Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh

Lời Gợi Ý Bằng Tiếng Anh

Lời gợi ý bằng tiếng Anh

Lời gợi ý trong tiếng Anh là một chủ đề ngữ pháp quen thuộc trong văn nói. Để thành thạo phần kiến thức này, chúng tôi sẽ đưa ra những cấu trúc hữu ích cho bạn.

Lời gợi ý với “Let’s”

Cấu trúc lời gợi ý với let’s là Let’s + động từ nguyên thể. Cấu trúc này được sử dụng để đưa ra lời đề nghị hoặc gợi ý cho người khác cùng làm một việc gì đó.
Ví dụ:
– Let’s go to the movies. (Chúng ta hãy đi xem phim đi.)
– Let’s help him with his homework. (Chúng ta hãy giúp anh ấy làm bài tập về nhà đi.)
Cấu trúc này có thể được sử dụng trong mọi tình huống, từ trang trọng đến không trang trọng.

Lời gợi ý với “Shall we”

Cấu trúc lời gợi ý với “Shall we” là shall we + động từ nguyên thể.
Ví dụ:
– Shall we go for a walk? (Chúng ta có đi dạo không?)
– Shall we order some food? (Chúng ta có gọi đồ ăn không?)
– Shall we help you with that? (Chúng ta có giúp bạn không?)
Lời gợi ý với “Shall we” có thể được sử dụng trong mọi tình huống, từ trang trọng đến không trang trọng. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng hoặc lịch sự hơn

Lời gợi ý với “Why don’t we”

Cấu trúc lời gợi ý với “Why don’t we” là why don’t we + động từ nguyên thể.
Ví dụ:
– Why don’t we go for a walk? (Tại sao chúng ta không đi dạo nhỉ?)
– Why don’t we order some food? (Tại sao chúng ta không gọi đồ ăn nhỉ?)
– Why don’t we help you with that? (Tại sao chúng ta không giúp bạn nhỉ?)
Lời gợi ý với “Why don’t we” có thể được sử dụng trong mọi tình huống, từ trang trọng đến không trang trọng. Tuy nhiên, nó thường được sử dụng trong các tình huống thân thiện hoặc không trang trọng hơn.

Câu hỏi thường gặp về lời gợi ý bằng tiếng Anh

Câu 1: Cách đồng ý với lời gợi ý bằng tiếng Anh?
Để đồng ý lời gợi ý tiếng Anh, bạn có thể sử dụng một số mẫu câu sau:
– Yes, I’d love to. (Được, tôi rất thích.)
– Sure, that sounds great. (Chắc chắn rồi, nghe có vẻ tuyệt vời.)
– I’m up for it. (Tôi đồng ý.)
– Let’s do that. (Được, chúng ta hãy làm vậy.)
– That sounds like a good idea. (Nghe có vẻ là một ý tưởng hay.)

Câu 2: Cách từ chối lời gợi ý bằng tiếng Anh?
Để từ chối lời gợi ý tiếng Anh, bạn có thể sử dụng một số mẫu câu sau:
– I’m sorry, I can’t. (Tôi xin lỗi, tôi không thể.)
– I’m not available. (Tôi không có thời gian.)
– I’m not interested. (Tôi không quan tâm.)
– I’m not sure. I’ll let you know. (Tôi không chắc. Tôi sẽ cho bạn biết.)
– I’ll have to check my schedule. (Tôi sẽ kiểm tra lịch trình của mình.)

Câu 3: Phân biệt suggestion và recommendation
– Suggestion là một lời đề nghị hoặc gợi ý chung chung, không có tính chuyên môn. Nó có thể được đưa ra bởi bất kỳ ai, bất kể họ có kiến thức hoặc kinh nghiệm gì về vấn đề được đề cập. Suggestion thường được sử dụng trong các tình huống thân mật hoặc không trang trọng.
– Recommendation là một lời đề nghị hoặc gợi ý có tính chuyên môn hoặc được đưa ra bởi một người có thẩm quyền. Nó thường dựa trên kiến thức hoặc kinh nghiệm của người đưa ra lời đề nghị. Recommendation thường được sử dụng trong các tình huống trang trọng hoặc chuyên nghiệp.

Mong rằng bạn đã có thể hiểu hơn về lời gợi ý trong tiếng Anh và có thể áp dụng thành thạo các cấu trúc vào trong việc học tiếng Anh của bạn

Nếu bạn muốn áp dụng kiến thức lời gợi ý trong tiếng Anh vào thực tế, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Chia Động Từ Trong Tiếng Anh
Công Thức Nấu Mì Ý Bằng Tiếng Anh