Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày

Nói Về Thời Gian Trong Tiếng Anh

Nói về Thời gian trong Tiếng Anh

Trong tiếng Anh, việc biết và nói về thời gian là một kỹ năng quan trọng và hữu ích trong giao tiếp hàng ngày. Bài viết này sẽ giới thiệu các cụm từ và cấu trúc thường được sử dụng để diễn đạt thời gian trong tiếng Anh, bao gồm “O’clock,” “Half Past,” “Quarter Past – Quarter to,” “Past,” “To,” “AM,” và “PM.” Chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa “AM” và “PM” cũng như cách hỏi thời gian bằng tiếng Anh. Bài viết cũng đi kèm với câu hỏi thường gặp và câu trả lời liên quan đến chủ đề này.

“O’clock” (Giờ)

Khi sử dụng “o’clock,” chúng ta diễn đạt thời gian đến từng giờ cố định trong ngày.
Ví dụ:
– It’s 4 o’clock in the afternoon. (Bây giờ là 4 giờ chiều.)
– The meeting starts at 10 o’clock. (Cuộc họp bắt đầu lúc 10 giờ.)

“Half Past” (Rưỡi)

Khi sử dụng “half past,” chúng ta diễn đạt thời gian sau khi đã qua giờ đến nửa giờ đó.
Ví dụ:
– It’s half past 3. (Bây giờ là 3 giờ rưỡi.)
– The train departs at half past 8. (Chuyến tàu khởi hành lúc 8 giờ rưỡi.)

“Quarter Past – Quarter To” (Khoảng một phần tư)

Khi sử dụng “quarter past” và “quarter to,” chúng ta diễn đạt thời gian 15 phút sau và trước giờ nào đó.
Ví dụ:
– It’s a quarter past 9. (Bây giờ là 9 giờ 15.)
– The movie starts at a quarter to 11. (Bộ phim bắt đầu lúc 11 giờ kém 15.)

“Past” và “To” (Trước và Sau)

Khi sử dụng “past” và “to,” chúng ta diễn đạt thời gian dựa trên số phút sau hoặc trước giờ nào đó.
Ví dụ:
– It’s 8 minutes past 12. (Bây giờ là 12 giờ 8 phút.)
– The train arrives at 20 minutes to 3. (Chuyến tàu đến lúc 3 giờ kém 20 phút.)

“AM” và “PM”

AM và PM là từ viết tắt của “Ante Meridiem” và “Post Meridiem,” tương ứng với “trước giữa trưa” và “sau giữa trưa.”
AM dùng để chỉ thời gian từ 12 giờ đêm đến 11 giờ sáng, còn PM dùng để chỉ thời gian từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối.
Ví dụ:
– The event starts at 9 AM. (Sự kiện bắt đầu lúc 9 giờ sáng.)
– The movie premiere is at 7 PM. (Buổi công chiếu phim là lúc 7 giờ tối.)

Câu hỏi thường gặp khi Nói về thời gian trong tiếng Anh

Câu 1: Làm thế nào để hỏi thời gian trong tiếng Anh?
Bạn có thể hỏi thời gian bằng cách nói: “What time is it?” hoặc “What’s the time?”

Câu 2: A.M trong tiếng Anh nghĩa là gì?
A.M là viết tắt của “Ante Meridiem,” có nghĩa là trước giữa trưa, từ 12 giờ đêm đến 11 giờ sáng.

Câu 3: P.M trong tiếng Anh nghĩa là gì?
P.M là viết tắt của “Post Meridiem,” có nghĩa là sau giữa trưa, từ 12 giờ trưa đến 11 giờ tối.

Với việc hiểu và nắm vững các cụm từ và cấu trúc thường được sử dụng khi nói về thời gian trong tiếng Anh, bạn sẽ trở nên tự tin và thông thạo hơn trong việc giao tiếp hàng ngày cũng như khi du lịch hay học tập tại các nước nói tiếng Anh. Chúc bạn thành công và tiến bộ trong việc học tiếng Anh!

Nếu bạn muốn áp dụng kiến thức về cách nói thời gian trong tiếng Anh vào thực tế, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Học Tiếng Anh Về Các Loài Vật
Cung Hoàng Đạo Trong Tiếng Anh