Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Uncategorized
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Uncategorized

So Sánh Hơn Và So Sánh Hơn Nhất

So sánh hơn và so sánh hơn nhất

So sánh là chủ đề ngữ pháp cơ bản không thể thiếu đối với người học tiếng Anh. Cùng tìm hiểu hai loại so sánh là so sánh hơn và so sánh hơn nhất thông qua bài viết dưới đây

Tính từ ngắn và tính từ dài

– Tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết và tính từ hai âm tiết có kết thúc bởi các đuôi “y”, “er”, “ow”, “le”, “et”
Ví dụ: fast, low, slow, high, narrow, happy, quiet.
– Tính từ dài là những tính từ không phải tính từ ngắn.
– Trạng từ cũng được phân chia tương tự như tính từ

So sánh hơn và so sánh hơn nhất

a.So sánh hơn
– Với tính từ/ trạng từ ngắn:
S1 + TOBE + adj(er) + than + S2
S1 + V + adv(y → ier) + than + S2
Ví dụ: She runs faster than me (Cô ấy chạy nhanh hơn tôi)
– Với tính từ/ trạng từ dài:
S1 + TOBE/V + more + adj/adv + than S2
Ví dụ: He is the more intelligent than any other student in my school (Anh ấy thông minh hơn bất cứ học sinh nào khác trong trường tôi)
b.So sánh hơn nhất
– Với tính từ/ trạng từ ngắn
S + TOBE/V + the + adj/adv(est) +…
Ví dụ: It is the fastest tiger in this forest (Nó là con hổ nhanh nhất trong khu rừng này)
– Với tính từ/ trạng từ dài
S + TOBE/V + the most + adj/adv + …
Ví dụ: He is the most intelligent student in my school (Anh ấy là học sinh thông minh nhất trong trường của tôi)

Một số tính từ bất quy tắc

Dưới đây là một số tính từ không theo quy tắc trong câu so sánh mà bạn cần nhớ.
Good – better – the best
Bad – worse – the worst
Many/much – more – the most
Little – less – the least
Far – farther/further – the farthest/furthest

Câu hỏi thường gặp về so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh

>Câu 1: Có tính từ không có dạng so sánh không?
Câu trả lời là có. Có thể lấy ví dụ một số tính từ không có dạng so sánh như: unique, perfect, absolute, endless, eternal,…

Câu 2: Điểm khác nhau giữa so sánh hơn và so sánh hơn nhất là gì?
So sánh hơn dành cho hai vật/người so sánh với nhau còn so sánh hơn nhất là dành cho từ ba vật/người trở lên.

Câu 3: Làm thế nào để viết lại các câu so sánh sao cho nghĩa không đổi?
Dưới đây là một số cách viết lại câu so sánh hơn và hơn nhất sao cho nghĩa không đổi
– Sử dụng tính từ/ trạng từ trái nghĩa
Ví dụ: I am shorter than my sister —> my sister is taller than me.
– Sử dụng “No one” hoặc từ so sánh hơn nhất sang so sánh hơn
Ví dụ: I am the tallest student in my class → No one in my class is taller than me.
Your car is the biggest in the garage → There is no car bigger than yours hoặc Your car is bigger than any other cars in the garage.

Bài viết trên đã cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ đề so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Áp dụng nó ngay nhé!

Nếu bạn muốn áp dụng kiến thức về so sánh hơn và so sánh hơn nhất trong tiếng Anh vào thực tế, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Quốc Gia, Dân Tộc Và Ngôn Ngữ
How Much – How many (Bao nhiêu)