Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh

Tân Ngữ Trực Tiếp Và Tân Ngữ Gián Tiếp

Tân Ngữ Trực Tiếp Và Tân Ngữ Gián Tiếp

Tân ngữ (hay còn gọi là túc từ) là thành phần phụ thuộc của vị ngữ, bổ sung ý nghĩa cho chủ ngữ và thường đi sau động từ. Tân ngữ có thể là danh từ, đại từ, cụm danh từ, mệnh đề hoặc câu.

Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp là gì?

Tân ngữ trực tiếp là thành phần phụ của câu, chỉ người, vật, hiện tượng nhận trực tiếp hành động do chủ ngữ thực hiện.
Tân ngữ gián tiếp là thành phần phụ của câu, chỉ người, vật, hiện tượng nhận kết quả của hành động do chủ ngữ thực hiện.

Sự khác biệt giữa tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

– Dựa vào chức năng:
+ Tân ngữ trực tiếp: Nhận trực tiếp hành động của động từ.
+ Tân ngữ gián tiếp: Nhận kết quả của hành động do động từ biểu thị.
– Dựa vào cách sử dụng:
+ Tân ngữ trực tiếp: Thường không có giới từ.
+ Tân ngữ gián tiếp: Thường có giới từ “to”, “for”, “at”, “with”,…

Ví dụ về tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

– I gave the book to my friend. (“I” là chủ ngữ, “the book” là tân ngữ trực tiếp, “my friend” là tân ngữ gián tiếp.)
– My friend was given the book by me. (“My friend” là chủ ngữ, “the book” là tân ngữ trực tiếp, “by me” là tân ngữ gián tiếp.)

Câu hỏi thường gặp về chủ đề tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Câu 1: Có thể sử dụng giới từ với tân ngữ trực tiếp không?
Có thể, nhưng trường hợp này khá hạn chế. Ví dụ:
– I looked at the book. (Giới từ “at” bổ sung nghĩa cho động từ “look”.)
– She threw the ball to John. (Giới từ “to” chỉ hướng di chuyển của quả bóng.)

Câu 2: Khi nào một câu có cả tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp?
– Câu có cả tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp khi động từ biểu thị hành động chuyển giao hoặc hướng đến. Ví dụ:
– He gave me a book. (“Me” là tân ngữ gián tiếp, “a book” là tân ngữ trực tiếp.)
– She sent her friends a letter. (“Her friends” là tân ngữ gián tiếp, “a letter” là tân ngữ trực tiếp.)

Câu 3: Vị trí của tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp có thể thay đổi không?
Có thể. Vị trí của hai loại tân ngữ này có thể thay đổi tùy theo ngữ cảnh và mục đích nhấn mạnh của người nói. Ví dụ:
– I gave the book to my friend. (Nhấn mạnh vào hành động “gave”.)
– My friend was given the book by me.** (Nhấn mạnh vào người nhận “my friend”.)

Mong rằng thông qua bài viết này bạn đã có thể nắm thêm được nhiều thông tin về tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp cũng như sử dụng chúng đúng cách

Nếu bạn muốn áp dụng tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Thán Từ Trong Tiếng Anh
Những Hình Xăm Chữ Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất