Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tiếng Anh hàng ngày
Tiếng Anh Kinh doanh

Trạng Từ Chỉ Tần Suất Trong Tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất (Adverb of frequency) là một loại trạng từ trong tiếng Anh dùng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Thông thường, adverb of frequency được dùng để diễn tả thói quen hoặc hành động được lặp đi lặp lại nên hay được bắt gặp trong thì hiện tại đơn. Dưới đây là một số điều bạn nên biết về trạng từ chỉ tần suất

Vị trí của trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Trạng từ chỉ tần suất có thể đứng ở 4 vị trí sau trong câu:
– Sau động từ to be
– Trước động từ thường
– Sau trợ động từ
– Ở đầu hoặc cuối câu

Ví dụ:
He is always late. (Anh ấy luôn luôn đến muộn.)
I often go to the movies. (Tôi thường đi xem phim.)

Một số trạng từ chỉ tần suất nhiều

Always (luôn luôn)
Usually (thường xuyên)
Often (thường)
Frequently (thường xuyên)
Regularly (thường xuyên)
Of course (dĩ nhiên)
Naturally (tự nhiên)
Normally (thường xuyên)
Typically (thường xuyên)

Ví dụ:
I always go to bed early. (Tôi luôn luôn đi ngủ sớm.)
He usually gets up at 6 am. (Anh ấy thường dậy lúc 6 giờ sáng.)
She often goes to the library to study. (Cô ấy thường đi thư viện để học.)

Một số trạng từ chỉ tần suất ít

Rarely (hiếm khi)
Seldom (hiếm khi)
Hardly ever (hầu như không bao giờ)
Never (không bao giờ)
Once in a while (thỉnh thoảng)

Ví dụ:
I rarely go to the movies. (Tôi hiếm khi đi xem phim.)
He seldom eats vegetables. (Anh ấy hiếm khi ăn rau.)
She hardly ever studies at night. (Cô ấy hầu như không bao giờ học vào ban đêm.)

Câu hỏi thường gặp về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

Câu 1: Một số lưu ý về tần suất của trạng từ?
– Always và usually có thể được dùng để diễn tả một hành động xảy ra ở tất cả các thời điểm hoặc trong tất cả các hoàn cảnh. Tuy nhiên, always thường được dùng để nhấn mạnh mức độ thường xuyên cao hơn usually.
– Often và frequently có thể được dùng để diễn tả một hành động xảy ra thường xuyên nhưng không phải là thường xuyên nhất. Tuy nhiên, frequently thường được dùng để nhấn mạnh mức độ thường xuyên cao hơn often.

Câu 2: Một số lưu ý khi sử dụng trạng từ tần suất tiếng Anh?

– Trạng từ tần suất thường được đặt ở đầu hoặc cuối câu. Tuy nhiên, một số trạng từ tần suất như always, hardly ever, và never thường được đặt ở đầu câu để nhấn mạnh mức độ thường xuyên của hành động.
– Một số trạng từ như never, hardly, rarely,… mang ý nghĩa phủ định nên cần lưu ý khi sử dụng trong câu hỏi đuôi

Câu 3: Sử dụng “always” trong câu mang tính phàn nàn như thế nào?
Để bày tỏ phàn nàn, có thể sử dụng “always” với Ving.
Ví dụ: You are always leaving your dirty dishes in the sink. (Bạn luôn luôn để bát đĩa bẩn trong bồn rửa.)

Trạng từ chỉ tần suất là một loại trạng từ quan trọng trong tiếng Anh. Việc nắm vững cách sử dụng trạng từ chỉ tần suất sẽ giúp bạn diễn đạt rõ ràng và chính xác hơn khi nói và viết tiếng Anh.

Nếu bạn muốn áp dụng kiến thức về trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh vào thực tế, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

Hội Thoại Trong Nhà Hàng Tiếng Anh Và Tiếng Việt
Mẫu Trò Chuyện Thường Gặp Trong Tiếng Anh Khi Đi Mua Sắm