Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày

Từ Vựng Tiếng Anh Về Đồ Vật Trong Lớp Học

Cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn

Trong quá trình học tiếng Anh chắc hẳn chúng ta đã không ít lần bị nhầm lẫn các từ với nhau. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn và dưới đây là một số nguyên nhân cũng như ví dụ điển hình.

Từ vựng tiếng Anh về vật dụng trong lớp học

Từ vựngNghĩaPhát âm
DeskBàn học/dɛsk/
ChairGhế/tʃɛə/
TableBàn/ˈteɪbl/
BlackboardBảng đen/ˈblækbɔːrd/
WhiteboardBảng trắng/ˈwaɪtbɔːrd/
ProjectorMáy chiếu/prəˈdʒɛktə/
ScreenMàn chiếu/skriːn/
BookshelfGiá sách/ˈbʊkʃelf/
CabinetTủ/ˈkæbɪnɪt/
Teacher's deskBàn giáo viên/ˈtiːtʃəz dɛsk/
Students' desksBàn học sinh/ˈstuːdnts dɛsks/

Từ vựng tiếng Anh về đồ dùng học tập

Từ vựngNghĩaPhiên âm
TextbookSách giáo khoa/ˈtɛkstbʊk/
WorkbookSách bài tập/ˈwəːkbʊk/
PencilsBút chì/ˈpɛnsəlz/
PensBút mực/pɛnz/
ErasersGôm/ɪˈreɪzərz/
MarkersBút dạ/ˈmɑːkərz/
HighlightersBút đánh dấu/ˈhaɪˌlaɪtəz/
PaperGiấy/ˈpeɪpə/
NotebooksSổ ghi chép/ˈnɔʊtˌbʊks/
FoldersTập hồ sơ/ˈfɔʊldərz/
DictionariesTừ điển/ˈdɪkʃəˌnɛriz/
ThesaurusesTừ điển đồng nghĩa/ˈθɛsəˌrɔʊsiz/
RulersThước kẻ/ˈruːləz/
ScissorsKéo/ˈsɪzəz/
GlueKeo/ɡluː/
MapsBản đồ/mæps/
ChartsBiểu đồ/tʃɑːrts/
PostersÁp phích/ˈpɑːstəz/
WorksheetsPhiếu bài tập/ˈwəːkʃiːts/
HandoutsTài liệu phát tay/ˈhændaʊs/

Từ vựng tiếng Anh về công nghệ số trong lớp học

Từ vựngNghĩaPhiên âm
ComputerMáy tính/kəmˈpjuːtə/
LaptopMáy tính xách tay/ˈlæpˌtɒp/
TabletMáy tính bảng/ˈtæblɪt/
ProjectorMáy chiếu/prəˈdʒɛktə/
ScreenMàn hình/skriːn/
SpeakersLoa/ˈspikəz/
HeadphonesTai nghe/ˈhɛdˌfəʊnz/
InternetMạng Internet/ˈɪntəˌnɛt/

Câu hỏi thường gặp về chủ đề từ vựng tiếng Anh về đồ vật trong lớp học

Câu 1: Tôi có thể học từ vựng về chủ đề đồ vật trong lớp học bằng cách nào?
Bạn có thể học từ vựng về chủ đề vật dụng học tập bằng nhiều cách khác nhau như việc bạn học các từ vựng thông thường. Ngoài ra bạn còn có thể dùng giấy nhớ để dán lên các đồ vật để mỗi khi bạn sử dụng đồ vật đó trong giờ học là một lần bạn ôn lại từ vựng của mình.

Câu 2: Một số thành ngữ có liên quan đề chủ đề đồ dùng lớp học?
Go back to the drawing board: Bắt đầu lại từ đầu
Sharpen your pencil: Chuẩn bị cho một nhiệm vụ hoặc thử thách
Don’t have a pencil to write it with: Không quan trọng
Push back your chair: Nghỉ xả hơi
Skip class: Trốn tránh trách nhiệm

Câu 3: Eraser và Rubber có gì khác nhau?
Eraser và Rubber đều có nghĩa là cục tẩy nhưng Eraser là từ vựng Anh Mỹ còn Rubber là từ vựng Anh Anh.