Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày
Popüler Günlük İngilizce
Popüler İngilizce Gramer
Popüler İngilizce Şarkılar
Popüler Paylaşımlar
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Lütfen Dil Seçin
English
Türkçe
Português
عربي
日本
Tiếng Việt
한국어
Popüler Paylaşımlar
Hepsi
Bài viết phổ biến
Ngữ pháp Tiếng Anh
Tất cả
Tiếng Anh hàng ngày

Cách dùng Have/ Had trong Tiếng Anh

Cách dùng Have/Had trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, các động từ “have” và “had” thường bị nhầm lẫn. Chúng đều là động từ bất quy tắc và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về sự khác biệt giữa “have” và “had”, và chúng tôi sẽ cung cấp một số ví dụ về cách sử dụng chúng một cách chính xác

Ý nghĩa của Have và Had

Động từ “have” có nhiều nghĩa, bao gồm:
– Sở hữu hoặc sở hữu một thứ gì đó
– Trải nghiệm một điều gì đó
– Làm gì đó
– Bị yêu cầu hoặc bắt buộc phải làm gì đó
Động từ “had” là thì quá khứ của “have”. Nó có thể được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ.

Cách sử dụng Have

Động từ “have” có thể được sử dụng như một động từ chính hoặc như một động từ trợ giúp.
– Là một động từ chính, “have” có thể được sử dụng để diễn tả sự sở hữu, trải nghiệm hoặc hành động.
Sở hữu: I have a car (Tôi có một chiếc ô tô.)
Trải nghiệm: I have never been to Japan (Tôi chưa bao giờ đến Nhật Bản.)
Hành động: I have to go to the store (Tôi phải đi đến cửa hàng.)

– Là một trợ động từ, “have” có thể được sử dụng để tạo nên thì hiện tại hoàn thành, thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Thì hiện tại hoàn thành: I have eaten lunch (Tôi đã ăn trưa.)
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: I have been working on this project for hours (Tôi đã làm việc trên dự án này trong nhiều giờ)

Cách sử dụng Had

Động từ “had” là thì quá khứ của “have”. Nó có thể được sử dụng để diễn tả những hành động đã xảy ra trong quá khứ.
Thì quá khứ đơn giản: Tôi đã ăn trưa.
Thì quá khứ hoàn thành: I had already eaten lunch when you arrived (Tôi đã ăn trưa rồi khi bạn đến)
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: I had been working on this project for hours when you arrived (Tôi đã làm việc trên dự án này trong nhiều giờ khi bạn đến)

Câu hỏi thường gặp về chủ đề Had và Have

Câu 1: Sự khác biệt giữa “have” và “had” là gì?
“Have” và “had” đều là động từ tiếng Anh, nhưng chúng có những khác biệt quan trọng. “Have” là động từ hiện tại, trong khi “had” là động từ quá khứ. Điều này có nghĩa là “have” được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc trạng thái đang xảy ra hoặc tồn tại trong hiện tại, trong khi “had” được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ.

Câu 2: Có những lỗi phổ biến nào về cách sử dụng “have” và “had”?
Sử dụng “had” trong thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
Sử dụng “have” trong thì quá khứ hoàn thành hoặc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.
Sử dụng “have” với chủ ngữ số ít.
Sử dụng “had” với chủ ngữ số nhiều.

Câu 3: Làm thế nào để ghi nhớ sự khác biệt giữa “have” và “had”?
Có một số cách để ghi nhớ sự khác biệt giữa “have” và “had”. Một cách là nhớ rằng “have” là động từ hiện tại, trong khi “had” là động từ quá khứ. Điều này có nghĩa là “have” được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc trạng thái đang xảy ra hoặc tồn tại trong hiện tại, trong khi “had” được sử dụng để diễn tả những hành động hoặc trạng thái đã xảy ra trong quá khứ.
Một cách khác để ghi nhớ sự khác biệt giữa “have” và “had” là nhớ các thì mà chúng được sử dụng. “Have” được sử dụng trong thì hiện tại hoàn thành và thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn, trong khi “had” được sử dụng trong thì quá khứ hoàn thành và thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn.

Các động từ “have” và “had” có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Bằng cách hiểu sự khác biệt giữa hai động từ này, bạn có thể sử dụng chúng một cách chính xác trong văn bản tiếng Anh của mình.

Nếu bạn muốn áp dụng Cách dùng Have/Had trong tiếng Anh, hãy truy cập EnglishCentral – nền tảng học trực tuyến với công nghệ nhận diện giọng nói và các buổi học riêng 1-1 trực tuyến với giáo viên.
Với hơn 20.000 video tương tác, bạn có thể nâng cao vốn từ vựng và kỹ năng phát âm, cải thiện khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh.
Đăng ký ngay tại EnglishCentral để bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh.

What About và How About
Các Động Từ Thông Dụng Trong Tiếng Anh